Velkommen til verden lille pike

Sovende-jentebaby

Jødiske tradisjoner rundt fødselen til ei jente varierer fra hvor hen i verden man er. I menigheten i Oslo har man fulgt den askenasiske tradisjonen å gi navn til jenta når far går i synagogen den første Shabbaten etter fødselen.

Hva skjer på navnedagen?

Far blir kalt opp til Tora når man leser ukens  Tora-avsnitt høyt under morgengudstjenesten. Før og etter man leser et avsnitt i Tora sier man en velsignelse over det som skal leses.  Når faren har lest sitt Tora-avsnitt, og velsignelsene sies, navngir faren jenta på denne måten: Velsignelsen begynner med en bønn for morens helse og så blir jentas navn sagt høyt, slik at alle kan høre det. Velsignelsen fortsetter med å ønske at jentebarnet skal vokse opp til å bli en integrert del av det jødiske folket og gjøre mange gode gjerninger. Menigheten synger så en glad nigun, en ordløs melodi, for familien og den nyfødte jenta etter velsignelsene. Det er en enkel og fin måte å ønske jenta velkommen på – inn i familien og det jødiske folket

Nyere tradisjoner

Nylig har det blitt mer vanlig å gjøre noe mer i etterkant av fødselen for å ønske den lille jenta velkommen til verden, ved å holde en Simḥat bat(feiring av at man har fått en jente), også her i Oslo. Familiene har sett på forskjellige andre jødiske tradisjoner i verden og bragt deler av disse videre, blant annet zeved habat (som betyr  man har blitt gitt en datter i gave)-tradisjonen fra Nord-Afrika som ligner på den man har i Oslo. I følge Hollekreisch-tradisjonen fra Tyskland, som også var populær i Holland og Sveits fra sen middelalder, pyntet man krybben til jenta og hevet den tre ganger mens forsamlingen spurte hva babyens navn skulle være. Man leste så fra Tora og annonserte jentas navn, som ble feiret med kaker og drikke.

I India er det vanlig å ønske en jente velkommen hjem ved å dekorere huset med blomster som flyter i vannbad.

Simḥat bat-seremonien blir stort sett holdt i familiens hjem, eller i menighetens festsal. Jenta blir ønsket velkommen til verden, til familien, til menigheten og den jødiske storfamilien gjennom en serie med velsignelser, lesning av vers fra bibelen og lykkønskninger fra familie og venner.